ข้อมูลทรัพยากร

×

ข้อความผิดพลาด

  • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้
  • ไม่สามารถสร้างไฟล์ได้
Ratings :
0
No votes yet

test
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
ชั้นเก็บ : 000
หมวด : 000
เลขหมู่หนังสือ : 000.012
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1


เนื้อหาย่อ : -